Tuesday, March 18, 2008

Klubb First Class Riot

På den längsta av alla fredagar d.v.s Långfredagen är det Klubb First Class Riot på KB.
Daniel Novakovic och Dansmusen bjuder på pop i alla dess former. Kom och dansa.
Danne this is for you.
Gist - Love at first sight

No comments: